پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


استمنا یعنی چی؟ مستمنی یعنی چی؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع: {Tاستمنا آن است که انسان با خود یا دیگرى کارى کند که از او، منى بیرون آید. این عمل حرام است و در صورت خروج منى، غسل جنابت بر او واجب مى‏شود.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1572 ؛ آیت‏اللّه وحید، توضیح المسائل، م 1580 و دفتر آیت‏اللّه خامنه‏اى.{Vالبته باید بدانید که منی اختصاص به مردان دارد و زنان مانند مردان منی ندارند، ولی از نظر شرعی آبی که هنگام ارگاسم و رسیدن به اوج لذت جنسی از آنان خارج می شود حکم منی را دارد.
با توجه به تعریف بالا هر کاری که انسان را به سر حد ارگاسم(اوج لذت جنسی) برسد وآن حالت خاص به او دست بدهد تعریف استمنا شاملش می شود ویک کار حرام است واستمنا محدود به نوعی خاص نیست علاوه بر این هرچند مواردی که شخص قبل از حصول جنابت وحالت ارگاسم از این کارها دست بکشد تعریف استمنا شاملش نمی شود ولی باز هم کار حرام است مرتکب گناه شده است

مستمنی نیز به کسی می گویند که این عمل را با خود انجام می دهد وخواهان خروج منی از خود می باشد

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(استمنا یعنی چی) () (استمنایعنی چی) (استمنا يعني چي؟) ( استمناء يعني چي) (استمنا يعني دخه) (استمنايعني چه) (استمنا يعني چي) (استمنا یعنی چی ) (استمناع یعنی چی) (استمنایعنی چه؟) (استمنای یعنی چه) (استمنایعنی چی؟) (استمنا ینی چه)