پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دوستانی دارم که برای سرگرمی پاسور بازی می کنند، آیا در جامعه دانشجویی- با توجه به فراگیر بودن این عمل- پاسور آلت قمار محسوب می شود؟ گاهی شرط می گذارند کسی که می بازد مثلا بستنی بخرد و فرد بازنده هم با رضایت و کمال میل اقدام به خرید می کند و در واقع شرط بندی بهانه ای است برای مهمان کردن همدیگر، آیا این کار قمار محسوب می شود؟ حالا اگر بازی کنندگان برای کسی که در بازی شرکت ندارد، این بستنی را خریدند و گفتند تو مهمان ما هستی، آیا خوردن آن اشکال دارد؟ لطفا با صراحت پاسخ دهید و از کلی گویی و ذکر حکم کلی بپرهیزید، زیرا من می دانم که اگر پاسور آلت قمار محسوب شود بازی کردن با آن حرام است چه با شرط و چه بی شرط و ... ! لطفا نظر همه مراجع را بفرمایید.

1 پاسخ 1

T}همه مراجع:{T هر نوع بازى که به صورت برد و باخت و شرط بندى باشد، حرام است؛ مگر در مسابقه تیراندازى و اسب‏سوارى.V}امام، استفتاءات، ج 2، مکاسب محرمه، س 17؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 1123؛ آیت‏الله سیستانى، منهاج‏الصالحین، ج 2، م 22؛ آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 19؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 953؛ آیت‏الله صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 1039؛ آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س‏727؛ آیت‏الله تبریزى، استفتاءات، س 992؛ دفتر آیت‏الله بهجت و آیت‏الله نورى.{
T}آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏اى، صافى، نورى و وحید: {Tبازى با آلات قمار - هر چند بدون برد و باخت - حرام است.V} صافى، جامع الاحکام، ج‏1، س 1045؛ امام، استفتاءات، ج‏2، (مکاسب محرمه)، س‏18؛ خامنه‏اى، اجوبهالاستفتاءات، س‏1116؛ نورى، استفتاءات، ج‏1 س‏559 و 560؛ وحید، منهاج الصالحین، ج‏3، م‏19؛ تبریزى، استفتاءات، س 981.{V
T}آیات عظام بهجت و مکارم: {Tاگر به صورت برد و باخت باشد، حرام است و اگر بدون آن باشد، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.V} مکارم، استفتاءات، ج 1، س 541 و 544؛ بهجت، توضیح المسائل، (متفرقه)، س 9.{V
T}آیهاللَّه سیستانى: {Tاگر به صورت برد و باخت باشد، حرام است و اگر بدون برد و باخت و شرط بندى باشد؛ چنانچه در عرف محل (شهر) از آلات قمار شناخته شود، بنابر احتیاط واجب بازى و این جایز نیست. V}سیستانى، سایت، س 9.{V
حکمی که در مورد ورق و شطرنج گفته شد فرقی ندارد چه از سیستم کامپیوتر باشد یا غیر آن V} (استفتا از دفتر مقام معظم رهبری).{V
در مواردی که برد وباخت باشد خوردن بستنی توسط فرد دیگر نیز حرام است ورضایت خریدار بر مبنای باخت اثری ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرگرمی پاسور) (دوستانی دارم) ()