پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

عقد موقت بدون هیچ گونه شاهد و توسط خود فرد چگونه است؟

1 پاسخ 1

اگر طرفین عقد(زن ومرد)کیفیت خواندن صیغه را می دانند می توانند خودشان صیغه را بخوانند.

اما باید در صورت باکره بودن دخترحتما پدر دختر اجازه دهند که در ذیل به نظر مراجع در ذیل اشاره می کنیم:
T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی: از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438.
در مورد لزوم شاهد در عقد ازدواج لازم است بدانید که از نظرهمه مراجع: در عقد ازدواج - خواه دائم یا موقت حضور شاهد لازم نیست. V}وحید، منهاج الصالحین، ج 3، 1229 ؛ بهجت، توضیح‏المسائل، م 1887 ؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 3 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1229 ؛ امام، نورى، مکارم و فاضل، التعلیقه على العروه، النکاح، م 5، صافى، هدایه العباد ، ج 2، النکاح، م 5 ؛ خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 22.{V هر چند گرفتن شاهد در عقد ازدواج دائم مستحب است، ولی در عقد موقت استحباب ندارد.برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گونه)