پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا قبل از آفرینش حضرت آدم(ع) خداوند زمین را آفریده بود؟ اگر آری، مگر قرار نبود که حضرت آدم در بهشت زندگی کند پس چرا خداوند زمین را آفریده بود؟ اگر نه، پس خداوند خاک آدم را از کجا آورد و با آن آدم را ساخت؟

1 پاسخ 1

زمین قبل از خلقت انسان آفریده شده و برا ی زیست او مهیا شده است.ماجرای بهشت آدم و حوا، در سه مورد از آیات قرآن ذکر شده است: بقره، 35 به بعد، اعراف، 19 به بعد، طه، 115 به بعد.
از مجموع آیات مزبور، به ویژه آیه 30 سوره مبارک بقره که می فرماید: «انی جاعل فی الارض خلیفه؛ من در زمین جانشینی قرار می دهم». فهمیده می شود که آدم و حوا از نخست برای زندگی و مرگ در زمین آفریده شده بودند و ساکن شدن ابتدایی آنها در بهشت به وسیله خداوند برای آزمایش وکسب آمادگی حضور در زندگی در دنیا و زمین بوده است، نه این که دائما در آن باشند. البته باید توجه داشت که حضرت آدم و حوا در بهشت جاودانی نبوده اند زیرا این بهشت در صحنه قیامت بروز و ظهور دارد بلکه بهشتی بدوی و موقت بوده است.به همین جهت، خداوند قبل از خلقت انسان، آن گاه که به ملائکه خبر از آفرینش خلیفه و جانشین خود مى‏دهد، محل استقرار و سکونت آن را زمین معرفى مى‏کند
ماجراى سکونت آدم و حوا در بهشت و خوردن از درخت ممنوع و آشکار شدن عورت آنان، مرحله‏اى از سیر نزولى انسان در مسیر استقرار و سکونت در زمین بوده است. یعنى آدم از ابتدا براى سکونت در زمین خلق شده و طریق استقرار او بر زمین، طى شدن مراحلى از جمله اسکان موقت در بهشت بوده است. ابتدا خداوند اسماء را به او تعلیم مى‏دهد و پس از اثبات خلافت و جانشینى آدم براى ملائکه، آنان را امر به سجده مى‏کند، آن گاه وى را در بهشت ساکن مى‏کند و از نزدیک شدن به درخت خاصى منع مى‏کند. تا آن جا که انسان با فریب شیطان از آن مى‏خورد و عورتش برایش آشکار مى‏شود و به زمین هبوط مى‏کند و در زمین مستقر مى‏شود.
حقیقت و هویت اصلى انسان که همان روح است از عالمى متعالى و برتر، سیر نزولى را طى کرده تا به عالم مادى و خاکى که پائین‏ترین مرتبه‏ى وجود است، رسیده است: A}«ثم رددناه اسفل سافلین؛ {Aسپس او را به پست‏ترین بازگرداندیم»V}(تین، آیه‏ى 5).{V تا بار دیگر انسان با قوس صعودى از عالم ماده اوج گرفته و به سوى خدا بازگردد: A}یا ایهاالانسان انّک کادح الى ربّک کدحاً فملاقیه؛{A اى انسان حقّا که تو به سوى پروردگار خود به سختى در تلاشى، پس او را ملاقات خواهى کرد» V}(انشقاق، آیه‏ى 6).{V
آن چه در جریان سکونت آدم در بهشت و سپس نزول و هبوط به زمین، در قرآن کریم آمده است، در حقیقت بیانگر بخشى از قوس نزولى خلقت انسان است. آدم در سیر نزولى، ابتدا در بهشت معهود ساکن مى‏شود، که جایگاهی غیر از بهشت موعود است اما بالاتر از عالم ماده و خاک، تا براى نزول و استقرار در زمین مهیا گردد.
همان طور که در ضمن مقدمات قبل اشاره شد، بهشتى که حضرت آدم قبل از هبوط به زمین به طور موقت در آن ساکن شد، بهشت جاودان اخروى نبوده.
دلیل این که آن بهشت، بهشت اخروى که به عنوان پاداش انسان‏هاى مطیع وعده داده‏اند، نبوده است: اولاً بهشت اخروى (جنه ‏الخلد) جاودان و دائمى است. در آیات بسیارى بر جاودانه و دائمى بودن آن تأکید شده و این که کسى که وارد آن شود، هرگز خارج نخواهد شد V}(فرقان، آیه‏ى 15 / توبه، آیه‏ى 89 / هود، آیه‏ى 107 و فرقان، آیه‏ى 16).{V
ثانیاً در بهشت اخروى، ابلیس و وسوسه‏هاى شیطانى هرگز راه ندارد. در حالى که آدم و حوا در آن بهشت فریب شیطان را خوردند: A}«فوسوس لهما الشیطان؛{A شیطان آنان را وسوسه کرد» V}(اعراف، آیه‏ى 20).{V
A}«فدلّیهما بغرور؛{A پس آن دو را فریب داد» V}(اعراف، آیه‏ى 22).{V
همچنان که آن بهشت، باغ دنیوى نیز نبوده است که اولاً هم تعبیر آیات قرآنى به «هبوط به زمین پس از عصیان» بر این امر دلالت دارد V}(بقره، آیه‏ى 36 و 38 / اعراف، آیه‏ى 24 / طه). {V
و هم روایاتى که بر آسمانى بودن آن بهشت تأکید کرده و آن را در مقابل ویژگى‏هاى زندگى دنیوى قرار داده با تفسیر آن به باغ‏هاى دنیوى سازگار نیستA}«ان لک ان لاتجوع فیها و لاتعرى و انّک لاتظمأ فیها و لاتضحى»{A ؛ V}(طه، آیات 119 - 118).{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایا زمین را خدا افریده) (آدم و حوا در ابتداي آفرينش در بهشت خدا بودند يا بهشت زمين) (آیا قبل از ما کسی در زمین بوده) () (نحوه ى آفرينش حضرت حوا)