پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چنانچه مردى نفقه همسرش را ندهد و یا از آن کم بگذارد، زن چگونه مى‏تواند نفقه خود را از او استیفا نماید؟

1 پاسخ 1

آیات عظام امام، بهجت و فاضل: نخست باید به حاکم شرع مراجعه کند و با عدم دسترسى به او، با چند نفر از افراد عادل در میان بگذارد تا از این طریق، او را بر پرداخت نفقه ملزم کنند و اگر این راه‏ها ممکن نبود، مى‏تواند مخارج زندگى خود را بدون اجازه از مال شوهر بردارد. V}توضیح المسائل مراجع، م 2416.{V
آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم و نورى: اگر ممکن است، مى‏تواند مخارج زندگى خود را بدون اجازه از مال شوهر بردارد. V}همان، م 2416 و نورى، توضیح‏المسائل، م 2412.{V
آیهاللَّه وحید: مى‏تواند از طریق متصدى امور حسبیه، شوهر را بر پرداخت نفقه ملزم کند و اگر ممکن نشد، مى‏تواند خرجى خود را بدون اجازه، از مال شوهر بردارد و احتیاط واجب آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد. V}وحید، توضیح‏المسائل، م 2480.{V
تبصره. به فتواى آیهاللَّه سیستانى و آیهاللَّه مکارم شیرازى، در فرض یاد شده، تصرف در اموال شوهر باید با اجازه حاکم شرع باشد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده