پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر مرد مقلد مرجعى باشد که معتقد است ازدواج موقت دختر باکره بدون اجازه پدرش جایز نیست ؛ ولى دختر مقلد کسى است که مى‏گوید اجازه پدر لازم است ؛ آیا مرد مى‏تواند این دختر را بدون اجازه پدرش عقد کند؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: در این فرض نیز باید با اجازه پدر دختر باشد. V}امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س 3 ؛ سیستانى، تعلیقات على العروه، التقلید م 55 و توضیح‏المسائل مراجع، م 2376 ؛ تبریزى، صراط النجاه، ج 1، س 1467 و منهاج الصالحین، ج 2، م 1237 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 694 و تعلیقات على العروه، التقلید، م 55 ؛ فاضل، تعلیقات على العروه، التقلید، م 55 و توضیح المسائل مراجع، م 2376 ؛ بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891 و وسیلهالنجاه، ج 1، م 35 ؛ صافى، هدایه العباد، ج 1، التقلید، م 36 و توضیح‏المسائل مراجع، م 2376 ؛ دفتر: وحید ؛ نورى، تعلیقات على العروه التقلید، م 55.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()