پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

ما دو نفر همکار مجرد هستیم، براى آنکه روابط مان از نظر شرعى دچار مشکل نشود و به گناه کشیده نشویم، مى‏توانیم بدون اجازه پدر دختر، ازدواج موقت کنیم؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: روابط کارى و تحصیلى باعث نمى‏شود، اذن پدر یا جد پدرى دختر از اعتبار بیفتد. V}خامنه‏اى، استفتاء، س 86 ؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاى عقد، س 10 ؛ سیستانى، Sistani.org، عقد موقت، ش 16 ؛ منهاج الصالحین، کتاب النکاح، اولیاء العقد، م 67 ؛ صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1311 ؛ مکارم، استفتاءات، ج 1، س 761 ؛ تبریزى، استفتاءات، س 1479 ؛ فاضل و بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 385 ؛ دفتر: نورى.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()