پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دیدن عکس دوران کودکى زن نامحرم، در صورتى که پوشش کافى نداشته باشند، چه حکمى دارد؟

1 پاسخ 1

همه مراجع (به جز سیستانى ): اگر نگاه به آن باعث هتک وى و تحریک شهوت نشود، اشکال ندارد. V}تبریزى، صراطالنجاه، ج 1، س 889 ؛ دفتر: همه مراجع.{V
آیهاللَّه سیستانى: اگر عکس یاد شده، حکایت از وضع کنونى زن کند و او را نیز بشناسد، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. V}دفتر: سیستانى.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده