پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نگاه به زنان نامحرم - به ویژه فامیل و آشنا بدون قصد لذت و تنها از روى علاقه و محبت (مثلاً به چشم خواهرى )، چه حکمى دارد؟

1 پاسخ 1

همه مراجع (به جز صافى ): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، نگاه به صورت و دست آنان تا مچ جایز است ؛ ولى نگاه به جاهاى دیگر (هر چند بدون قصد لذت ) حرام است. V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2433 ؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 2429 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 2442 ؛ دفتر: خامنه‏اى.{V
آیهاللَّه صافى: نگاه به بدن آنان (هر چند بدون قصد لذت ) حرام است و بنابر احتیاط واجب، به صورت و دست آنان تا مچ نیز بدون قصد لذت نگاه نشود. V}صافى، توضیح‏المسائل مراجع، م 2433، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1700 و هدایه العباد، ج 2، النکاح م 18.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده