پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا مرد مى‏تواند براى آگاهى از خصوصیات جسمى و زیبایى دخترى که مى‏خواهد با او ازدواج کند، عکس یا فیلم او را مشاهده کند؟ در صورتى که دختر، فامیل و آشنا باشد، چه حکمى دارد؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت باشد، اشکال ندارد ؛ هر چند آن دختر از فامیل و آشنایان باشد. V}با استفاده از منابعى که در عنوان «نگاه خواستگارى» آمده است.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده