پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد. V}العروه الوثقى، ج‏2، النکاح، م‏39 و 41.{V
تبصره. اگر جنس مخالف، دختر جوان باشد، بهتر است به او سلام نکند تا از افتادن در گناه، در امان باشد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سلام كردن زن به مرد) () (سلام کردن زن به مرد نامحرم) (سلام کردن زن به مرد) (حکم سلام کردن زن به مرد) (سلام كردن مرد به زن)