پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا براى نذر اجازه پدر لازم است؟

2 پاسخ 2

آیات عظام امام و خامنه‏اى: خیر، اجازه پدر لازم نیست و او نمى‏تواند فرزند را از نذر منع کند. V}امام، تحریر الوسیله، ج 2، النذر، م 3 و خامنه‏اى، استفتاء، س 1067.{V
آیهاللَّه بهجت: بنا بر احتیاط واجب، اجازه پدر لازم است و اگر بدون اجازه او نذر کند، بنا بر احتیاط باید به نذرش عمل کند V}دفتر: بهجت.{V.
آیات عظام تبریزى، صافى، فاضل، نورى و وحید: خیر، اجازه پدر لازم نیست ؛ ولى اگر پدر از کارى منع کند که فرزند نذر آن را کرده، نذر او صحیح نیست. V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2646 ؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 2644 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 2710.{V
آیهاللَّه سیستانى: خیر، اجازه پدر لازم نیست ؛ ولى اگر پدر از کارى منع کند که فرزند آن را نذر کرده - چنانچه نهى او از روى شفقت و دوستى باشد و مخالفت فرزند باعث آزار او گردد نذر او صحیح نیست V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2646.{V.
آیهاللَّه مکارم: خیر، اجازه پدر لازم نیست ؛ مگر آنکه کار او باعث آزار پدر باشد. در این صورت نذر صحیح نیست V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2646.{V.

برگرفته از پرسمان
سلام علیکم مسأله 2646 رساله ۱۳ مرجع : هرگاه فرزند نذری کند اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد باید به آن نذر عمل نماید.(1) فتاوی مراجع : 1- (مکارم): مسأله نذر فرزند، احتیاجی به اجازه پدر ندارد، مگر اینکه کار او مایه آزار پدر باشد که در این صورت، نذر او صحیح نیست. 2-(سیستانی): مسأله در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر آن را کرده است منعش کنند اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخالفت موجب ایذاء آنها باشد نذرش باطل می‌شود. 3-(گلپایگانی)، (صافی): مسأله اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند، باید به آن نذر عمل نماید. بلکه اگر بدون اجازه او هم نذر کند، عمل کردن به آن نذر واجب است ولی اگر پدر از کاری منع کرده باشد و یا بعد از نذر از آن کار منع کند، آن نذر صحیح نیست.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده