پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا تغییر نذر جایز است؟ براى مثال کسى که نذر کرده در روز عاشورا، به مردم حلیم بدهد، آیا مى‏تواند به جاى آن خوراکى دیگرى بدهد؟ یا حلیم را در روزهاى دیگر ماه محرم به مصرف برساند؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: اگر نذر طبق صیغه معتبر شرعى بوده، تغییر آن جایز نیست ؛ بلکه باید به همان صورت که نذر کرده، عمل کند و در غیر این صورت تغییر مورد نذر، اشکال ندارد. V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2651 ؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 2715 ؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 2649 و خامنه‏اى، استفتاء، س 1072.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تغییر نذر) () (زیارت عاشورا)