پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ده مورد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ده مورد 732577 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ده مورد باید ابتدا 0732577 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ده مورد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732577123456 را وارد نمایید. شهرستان ده مورد از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده