پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برخى از روان‏شناسان، استمنا را در شرایطى که امکان حفظ تعادل روحى سالم وجود ندارد، توجیه مى‏کنند ؛ نظر مراجع چیست؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: استمنا در هر شرایطى حرام است ؛ مگر در جایى که براى معالجه و درمان بوده و درمان آن نیز تنها منحصر به استمنا باشد. V}دفتر: همه مراجع.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده