پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

وذى، مذى و ودى را توضیح دهید؟

1 پاسخ 1

همه مراجع: «مذى» به آبى گویند که گاه بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان بیرون مى‏آید.
«وذى» به آبى گویند که گاه بعد از منى بیرون مى‏آید.
«ودى» به آبى گویند که گاه بعد از بول بیرون مى‏آید و کمى سفید و چسبنده است.
همه این آب‏ها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است. V}توضیح المسائل مراجع، م 73 و 348 ؛ العروه الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 2 و 3 ؛ نورى، توضیح المسائل، م 349 و 73 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 74 و 354 و دفتر: خامنه‏اى.{V
تبصره. فایده استبرا از بول این است که اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمى‏کند ؛ اما اگر استبرا نکرده، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید. فایده استبرا از منى این است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است یا یکى از آب‏هاى پاک، غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل کند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مذى) (ودى) (وذى) ()