پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه موقعی است که باید غسل حیض و یا جنابت را باید بعد از داخل شدن وقت نماز انجام داد؟

1 پاسخ 1

ابتدا به نظر می رسد باید بدانید که با چه غسل‏هایى مى‏توان نماز خواند؟

T}آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى:{T تنها با غسل جنابت مى‏توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى دیگر باید وضو هم گرفت.V}توضیح‏المسائل مراجع، 391 و 646.{V T}آیت‏الله مکارم:{T با همه غسل‏هاى واجب و مستحب، مى‏توان نماز خواند و گرفتن وضو واجب نیست. اما احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت ، وضو هم بگیرد.V}همان، م 391 و 646.{V T}آیت‏الله فاضل:{T با همه غسل‏هاى واجب - غیر از غسل استحاضه متوسطه - مى‏توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.V}همان، م 391 و 646.{V T}آیات عظام تبریزى، سیستانى، نورى و وحید:{T با همه غسل‏هاى واجب و مستحب - غیر از غسل استحاضه متوسطه - مى‏توان نماز خواند؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.V}همان، م 391 و 646؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 397 و آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 392 و 647.{V
در موردغسل جنابت نیز باید بدانید تا زمانی که یکی از مبطلات غسل مثل بول، غائط، خواب، باد معده و امثال آن را انجام نداده اید، هر نمازی را می‏توانید با آن بخوانید و نباید وضو بگیرید ونیازی نیست داخل در وقت باشد یا نباشد و اگر یکی از مبطلات رخ داد برای نماز تنها وضو واجب می شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(غسل حیض چگونه است)