پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا می توان بدون نیاز به غسل واجب، غسل کرد و با آن نماز خواند؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع:{T خیر، چنین غسلى مشروع نیست (و باید براى نماز وضو گرفت).V}آیت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 68؛ آیت الله مکارم، استفتاءات، ج 1، س 72؛ امام خمینى، استفتاءات، ج 1، س 148؛ آیت الله سیستانى و آیت الله فاضل، تعلیقات على العروه، فصل فى کیفیه الغسل و دفتر آیات عظام خامنه‏اى، وحید، صافى، تبریزى و وحید.{V
البته اگر در روزه جمعه غسل جمعه به جای اورید و یا در روز های دیگر غسل توبه به جای اورید طبق فتوای برخی مراجع تقلید می توانید با غسل مستحبی نماز بخوانید


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایا نماز آیات را میتوان بدون وضوخواند)