پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1. در روایتی از امام رضا داریم که حضرت یکی از یاران خود راکه با وجود همسر دایم و بدون نیاز به اختیار زوجه اقدام به متعه نموده بود توبیخ نمودند و فرمودند که متعه برای کسی است که دسترسی به زوجه ی دایم ندارد نه تو. جدیدا روایتی دیدم که فردی نزد امام صادق آمد. فرمودند که آیا متعه میکنی؟ گفت: خیر چون با همسر دایمی ام زیاد رابطه دارم و نیازی ندارم. فرمودند که دوست دارم متعه کنی و این سنت را انجام دهی. آیا این ها تناقض نیست؟ 2. در روایتی داریم که معصوم فرمودند که بر متعه تاکید زیاد بر انجام نداشته باشید تا طوری نشود که ما را لعنت کنند. اما جدیدا روایتی را دیدم که امام علی فرموده بودند که آیا لذت متعه جز به فراوانی آن است؟ لطفا توضیح دهید. 3. نظر شیعه درباره انجام متعه برای مردی که همسر دایم دارد، چیست؟

1 پاسخ 1


در این که ازدواج موقت سنت پیامبر است و امری مباح بلکه مستحب است جای تردید نیست ازدواج موقت جایز است حتی برای کسی که همسر دایم دارد , واما معدود روایاتی که در آن به گونه ای از ازدواج موقت نهی شده است یا به جهت شرایط تقیه بوده ویا کراهت انرا برای افرادی خاص ثابت میکند از جمله مواردی که ازدواج موقت مکروه است ودر روایت هم مورد نهی واقع شده موردی است که فرد همسر دارد و نیاز جنسیش هم برطرف میشود واز سوی دیگر همسرش هم نیاز جنسی به او دارد و او ازدواج موقت میکند و با این عملش موجب میشود همسرش به دستورات دینی بد بین شود ویا احیانا امامان معصوم که متعه را جایز شمرده اند مورد لعنت ونفرین قرار دهد این مضمون در روایتی از امام رضا علیه السلام امده است که حضرت میفرماید بر متعه اصرار نورزید بر شما است که سنت را به پا دارید نه اینکهاز زنان خودتان باز بمانید {به حقوق آنان رسیدگی نکنید }ودر نتیجه موجب کفروتبری آنان از ما شوید وموجب شوید که آنان لعن ونفرین کنند دستور دهنده به متعه را . همچنین از برخی روایات استفاده میشود که متعه در صورت بی نیازی ویا در موردی که موجب فساد ویا عیب گرفتن بر شیعه شود مکروه است . واما روایاتی که در آن دستور به متعه داده شده حتی در صورت استغنا ی از ان به جهت تاکید بر مساله متعه بوده که سنت پیامبر به فراموشی سپرده نشود ویا احیانا تبدیل به عملی زشت ویا بدعت نشود , چون در جامعه اهل سنت این عمل حرام شمرده میشده وشیعیان نیز به جهت شرایط تقیه آنرا انجام نمیداده اند واین روند کم کم موجب به فراموشی سپرده شدن این سنت میشده به همین جهت تشویق زیاد به انجام آن در هر شرایطی حتی در صورت استغنای از ان شده است . بنا بر این ازدواج موقت فی حد نفسه حتی برای کسی که همسر دارد به جز در مواردی که در فوق اشاره شد جایز است به ویژه در شرایطی که موجب رسیدگی به خانواده ای بی سرپرست نیز باشد .{ وسائل الشیعه 21/22-23 }

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (روايتهايي در مورد امام رضا)