پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

هنگام نزدیکی مرد و زن رطوبتی که از طرفین خارج می شود قبل از انزال پاک است یا نه؟

1 پاسخ 1


دوست محترم در موردمسئله شمابرای پاسخ به سوالتان بهتر است به این مسائل توجه کنید:T
}همه مراجع:{Tدر باره نزدیکی زن وشوهر، هرگاه به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود؛ گر چه منى بیرون نیاید، هر دو جنب مى‏شوند وباید غسل به جا آورند.V}توضیح المسائل مراجع، م 349؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 355؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 350؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 170.{V
T}همه مراجع:{Tاما در صورتى که نزدیکى انجام نگیرد و یا منى از آنان خارج نشود، غسل واجب نمى‏شودوجنابت حاصل نمی شود.V}توضیح المسائل مراجع، م 345؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 351؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 346؛ دفتر آیت الله خامنه‏اى.{V
و در موردترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى و ملاعبه از زن و شوهر خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است اگرچه نزدیکی صورت نگرفته باشد. اما به طور کلی تا انسان یقین نداشته باشد آنچه از او خارج شده منی بوده غسل جنابت واجب نمی شود.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نزدیکی) ()