پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا ممکن است صیغه موقت را به صورت فارسی با اجرای تمام ضوابط خواند یا بیان کرد؟

1 پاسخ 1


T}آیات عظام امام، سیستانى، صافى، مکارم، نورى و وحید:{T اگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، مى‏توانند به فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل بگیرند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2434؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2366.{V T}آیات عظام تبریزى و فاضل:{T اگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب - باید وکیل بگیرند و اگر ممکن نیست، مى‏توانند خودشان به زبان فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V T}آیت‏الله بهجت:{T خواندن عقد نکاح به زبان فارسى ویا هر زبان دیگرى جایز است؛ هر چند توانایى بر خواندن زبان عربى هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خواندن صیغه به فارسی) (صیغه موقت)