پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر خانمی در هنگام قاعدگی پنج روز به طور متولی خون ببیند و روز ششم و هفتم خون نبیند و روز هشتم قطراتی کم رنگ خون ببیند، آیا باید نمازهای روز ششم و هفتم خوانده شود؟

1 پاسخ 1

لکه‏هایى که پس از تمام شدن روزهاى عادت مى‏بینید اگر کل روزهایى که خون و لکه مى‏بینید از ده روز تجاوز نکند تمام آن حکم حیض دارد و اگر احیانا از ده روز تجاوز کرد به اندازه روزهاى عادت را حیض و بقیه استحاضه مى‏باشد.
توجه داشته باشید که عادت ماهانه (یعنى حیض) از سه روز پى در پى کمتر نیست و از ده روز هم تجاوز نمى‏کند

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده