پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان داراب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان داراب 732622 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان داراب باید ابتدا 0732622 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در داراب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732622123456 را وارد نمایید. شهرستان داراب از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره داراب) () (پیش شماره شهرستان داراب) (کد داراب) (پيش شماره داراب)