پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا اگر غسل جنابت باطل شد باید برای نماز وضو گرفت؟یا حتما باید یک نماز با غسل جنابت خواند؟

1 پاسخ 1

اگر بعد از غسل یکی از مبطلات وضو متحقق شود نیاز به غسل مجدد نیست بلکه باید برای نماز وضو گرفت

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایا بعد از غسل جنابت برای نماز باید وضو گرفت)