پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر در دیدار با کسی که سیگار می کشد در یک اتاق باشیم یا کنار او در حال صحبت باشیم و دود در فضا پخش شود که ناچارا استشمام نمائیم هذه چه حکمی پیدا می کند؟ در صورتی که در محل کار گرد و غبار باشد و گرفتن دستمال جلو بینی و کنترل خود باز هم گرد و غبار وارد بینی شود حکم روزه چیست؟

1 پاسخ 1

}همه: {Tاحتیاط واجب آن است که روزه‏دار، از دود سیگار و تنباکو خود دارى کند.V}خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 760 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1605 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1613 و دفتر: بهجت.{V
}همه: {Tاگر با این اعتقاد که دود غلیظ به حلقش نمى‏رسد، در کنار وسیله نقلیه بایستد و به طور اتفاقى دود به حلق او برسد، روزه‏اش صحیح است.V}سیستانى، نورى، تعلیقات على العروه، ج 2، المفطرات، السادس ؛ امام، مکارم، فاضل و تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 1605؛ بهجت، وسیلهالنجاه، ج 1، م 1104 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1613 ؛ دفتر: خامنه‏اى و صافى.{V
آنچه باعث باطل شدن روزه است , رساندن عمدی دود و بخار غلیظ به حلق است . البته روزه دار وقتی به جایی می رود که در آن دود و غبار است , باید مواظب باشد که به حلق نرسد. اما اگر بدون اختیار یا سهوا چیزی از آن دود و بخار و غبار به حلق رسید روزه باطل نمی شود.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده