پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت کوزوو چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور کوزوو (Kosovo) طبق آمار 10908 کیلومتر مربع وسعت دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده