پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خواجه ای چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خواجه ای 729673 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خواجه ای باید ابتدا 0729673 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خواجه ای زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0729673123456 را وارد نمایید. شهرستان خواجه ای از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرجان خواجه ای )