پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا می شود صیغه محرمیت را خود 2 فرد بخوانند؟ چه متنی را باید خواند؟ زمانشو چطوری باید معلوم کرد؟ برای صیغه موقت.

1 پاسخ 1

دختر و پسر می توانند خودشان صیغه عقد را بخوانند، صیغه عقد موقت به شرح ذیل است: T}نظر همه مراجع:{T پس از تعیین مهر و مدت، نخست خانم بگوید: «زوجتک نفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «قبلت التزویج».V}توضیح المسائل مراجع، م 2369 ؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 2365 و آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2433 و دفتر: آیت الله خامنه‏اى.{V و صیغه عقد دائم چنین است: پس از تعیین مهر نخست خانم بگوید «زوجتک نفسی علی المهر المعلوم» و پس از آن بدون فاصله(طولانی) مرد بگوید: «قبلت التزویج» صیغه فارسی: T}نظر آیات عظام امام خمینى، خامنه‏اى، سیستانى، صافى، مکارم، نورى و وحید: {Tاگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، مى‏توانند به فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل بگیرند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370 ؛ آیت الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2434؛ آیت الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2366 و آیت الله خامنه‏اى، استفتاء، س 40.{V T}آیت الله تبریزى و آیت الله فاضل:{T اگر نمى‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب - باید وکیل بگیرند و اگر ممکن نیست، مى‏توانند خودشان به زبان فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V T}آیت الله بهجت: {Tخواندن عقد نکاح به زبان فارسى ویا هر زبان دیگرى، جایز است؛ هر چند توانایى بر خواندن زبان عربى هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست.V}آیت الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 2370.{V تبصره: ترجمه فارسی عقد دائم چنین است: زن بگوید: «خود را به همسری تو درآوردم به مهری که معین شده» و سپس مرد بگوید قبول کردم این ازدواج را» ترجمه فارسی عقد موقت چنین است: زن بگوید: « خود را به همسری تو در مدت مشخص درآوردم به مهری که معین شده» سپس مرد بگوید: «قبول کردم این ازدواج را»
توجه در ازدواج با دختر باکره طبق فتوای اکثر مراجع تقلید بنابر احتیاط واجب نیاز به اجازه پدر دختر است

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (صیغه محرمیت) (آيا مي خود شخص سيغه محرميت بخواند) (صیغه) (صیغه موقت)