پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا نگاه به تصاویر و صحنه‏هاى تحریک کننده جنسى علاوه بر اینکه یک مشکل اخلاقى است ؛ یک مشکل روانى و انحراف جنسى نیز محسوب مى‏شود؟

1 پاسخ 1

تماشاگرى و نگاه کردن به تصاویر و صحنه‏هاى تحریک کننده جنسى، علاوه بر اینکه از نظر شرعى حرام و گناه است؛ از نظر علمى نیز نوعى انحراف جنسى محسوب مى‏شود؛ زیرا جنسى یا نظر بازى نظر بازى مقدمه‏اى براى انجام یک فعالیت جنسى مشروع و طبیعى نیست؛ بلکه کار تماشاگرى جنسى جانشین فعالیت جنسى طبیعى و بهنجار مى‏شود.
عمل نظر بازى، معمولاً در بین مردان شایع‏تر است. علّت به وجود آمدن این اختلال، مانند سایر انحراف‏هاى جنسى کاملاً روشن نیست؛ اما فرضیه‏هایى بر بروز تصادفى رابطه میان انگیختگى جنسى و دید زدن مطرح شده است.
برخى از روان شناسان معتقدند: اگر یک مرد هنگام دید زدن یا پس از تماشاگرى جنسى و هنگام به یاد آوردن صحنه مورد مشاهده و خیال‏پردازى درباره آن، استمنا کند؛ رابطه‏اى بین لذت جنسى حاصل از دید زدن و اوج لذت جنسى ناشى از استمنا به وجود خواهد آمد که در اثر تکرار مستحکم‏تر شده و سرانجام رفتار نظر بازى - به عنوان منبع اصلى انگیختگى جنسى - ادامه خواهد یافت.
برخى دیگر از نظریه پردازان (روان کاوها) معتقدند: افراد دچار این انحراف، در کودکى شاهد رابطه جنسى والدین خود بوده‏اند و چنین تجربه‏اى آنان را به تماشاگرى جنسى سوق داده است.
برخى دیگر نیز مى‏گویند: فعالیت‏هاى نظر بازانه در میان نوجوانان، راهى براى ابراز کنجکاوى جنسى است که بعدها تجربیات مستقیم جاى آن را مى‏گیرد! اما دوام این رفتار در برخى از نوجوانان بیشتر ناشى از فقدان مهارت‏هاى اجتماعى و جنسى در برخورد با جنس مخالف است.
به عبارت دیگر افراد دچار این انحراف به دلیل نداشتن مهارت‏هاى اجتماعى و جنسى بهنجار و مشروع و ترس از ناکامى در روابط اجتماعى با جنس مخالف، V}محمد رضا نیکخو، آشنایى با رفتارهاى جنسى، انتشارات مهارت، چاپ چهارم، 1383، ص 179 و 180. {V.
تنها راه کسب لذت جنسى را نظربازى دزدانه مى‏دانند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده