پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسامی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسامی 752384 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسامی باید ابتدا 0752384 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسامی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0752384123456 را وارد نمایید. شهرستان حسامی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده