پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سحر که بیدار شدم متوجه شدم جنب شده ام ولی از آن جایی که شرایط حمام رفتن برایم مهیا نبود (آب سرد بود و برای گوشم که عمل کرده بودم مضر بود) مجبور به تیمم شدم. لباسم هم کثیف شده بود و وقت برای عوض کردنش هم داشتم ولی فکر می کردم درست است و نیاز به عوض کردنش نیست همان روز شرایط که مهیا شد غسل کردم و نماز ظهرم را با وضو خواندم، بعد از چند روز متوجه شدم تیمم اشتباه بوده (در هنگام کشیدن دست بر پیشانی آن را تا انتهای صورت ادامه دادم) حکم نماز روزه ام چیست؟ در ضمن چند روز بعد به خاطر فکرهای نامشروع احساس کردم از من رطوبتی خارج شده، البته شرایط سه گانه منی (جستن، شهوت، سست شدن) را به طور کامل نداشت، آیا باید غسل کنم؟ روزه ام قبول است؟ لطفا مرا راهنمایی کنید. جوانی شیعه که به شیعه بودن خود می بالم ولی به دلیل آگاهی کم از مذهب خود در برابر دانشجویان اهل سنت احساس شکست می کنم، مقصر اصلی این آگاهی کم را خود نمی دانم. مرا راهنمایی کنید.

1 پاسخ 1

درتیمم با ید بعد از نیت و مشخص کردن نوع ان که ایا تیمم بدل از وضو است یا بدل از غسل دستها روی تمام پیشانی و دو طرف ان کشیده شود واحتیاط واجب ان است که روی ابرو ها وبالای بینی هم کشیده شود وبعد با کف دست چپ پشت دست راست را از ابتدای مچ دست تا سر انگشتان مسح نمایند و سپس با کف دست راست پشت دست چپ را به همین ترتیبی که گفته شد مسح نمایند بنا براین اگر شما تیمم را به همین طر یق انجام داده اید یعنی مقدار واجب از صورت را به شکلی که گفتیم مسح کرده اید لکن بخاطر ندانستن مسله دستها را قدری پاین تر هم کشیده اید اشکالی نداشته وتیمم شما صحیح و در نتیجه روزه صحیح است ولی اگر نماز صبح را با این که امکان تعویض بوده با لباس و بدن نجس خوانده اید باید قضا نمایید ضمنا بعد از ان که غسل جنابت انجام دادید برای نماز وضو گرفتن لازم نیست مگر ان که بعد از غسل دستشویی رفته باشید گفتنی است بطور کلی تا زمانی که یقین پیدا نکنید ابی که از شما خارج شده منی بوده غسل واجب نمی شود و به شک ها اعتنا نکنید اما راجع به این که چه کسی مقصر کم اطلاعی شماست پاسخ ان را خودتان پیدا کنید بدون شک یکی از علل مهم ان به خودتان بر می گردد زیرا چنانکه در روایات هم امده مومن باید ساعات شبانه روز خود را سه قسمت کند یک قسمت برای امر معاش دوم برای تفریح و لذات حلال و قسمت سوم را برای امور عبادی که مقدمه ان یاد گرفتن احکام شرعی ومسایل اعتقادی و دینی است بنا بر این شما از هم اکنون تصمیم بگیرید حد اقل یک سا عت را در شبانه روز برای مطالعه کتب دینی و اعتقادی مخصوصا رساله مرجع تقلیدتان اختصاص دهید و مواردی که اشکال دارید از افراد اگاه و یا از همین مرکز سوال نمایید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (صورت بوس)