پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا زن حائض می تواند در شب های قدر قرآن بر سر بگذارد؟ چرا؟

1 پاسخ 1


همه مراجع: دست گذاشتن روى خط قرآن، براى حائض و براى هر کسى که طهارت (وضو، غسل و تیمم) ندارد، حرام است؛ ولى مس جلد یا حاشیه قرآن بى اشکال است و تنها کراهت دارد.V}توضیح المسائل مراجع، م 356.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پریود بودن در شب قدر) (قران سرگرفتن زن حائض) (قران به سر گرفتن زن حائض) (پریود و شب قدر) (شب قدر و پریود) (عادت ماهانه در شب قدر) (زن حائض در شب قدر) (احکام زن حائض در شب قدر) (تحکام زن حائض در لیالی قدر) (احکام زنان شب قدر) (زن حايض در شب قدر) (حایض بودن و سر گرفتن قرآن) (��ی�� ���ی ��ی�) ()