پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

منی آیا در دخترها هم وجود دارد چه رنگی می باشد؟ سفید یا بی رنگ؟ توضیح دهید.

1 پاسخ 1


منی اختصاص به مردان دارد و زنان مانند مردان منی ندارند، ولی از نظر شرعی آبی که هنگام ارگاسم و رسیدن به اوج لذت جنسی از آنان خارج می شود حکم منی را دارد.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایا زن منی دارد) (ايا زنان هم مني دارند) (آیا زن هم منی دارد) (منی در زنان چه رنگی دارد؟) ()