پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت ژاپن چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور ژاپن (Japan) طبق آمار 377727 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت ژاپن) (وسعت ژاپن) (مساحت کشور ژاپن) (وسعت کشور ژاپن) () (وسعت كشور ژاپن) (مساحت ژاپن ) (مساحت ژاپن چقدر است) (جمعيت و مساحت ژاپن)