پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فردی که توان روزه گرفتن را حتی در ماه رمضان ندارد و آنقدر ضعیف است که روزه گرفتن وی در ماه رمضان بی اغراق بشید به معجزه است. حال چنین فردی که روزه های قضای چند سال بر اوست (روزه قضای سالهای پیش به دلایلی از جمله مسافرت، مریض بودن و عذر شرعی ...) آیا می تواند در جوانی کفاره آنها را بپردازد؟(چون به هیچ ترتیبی نمی تواند آنها را قضا کند.

1 پاسخ 1

اگر طوری باشدکه در اثر روزه گرفتن ضعف شدید غیر قابل تحمل پیدا شودو یا ترس از بیمار شدن وجود داشته باشد روزه بر شخص واجب نبوده و فقط قضای روزه ها واجب است و تا آخر عمر هر وقت بتواند قضای روزه ها را به تدریج بگیرد بلی، اگر بعد از ماه رمضان قدرت بر گرفتن قضای روزه ها داشته اید و عمدا توجه نکرده اید تا ماه رمضان بعد آمده برای هر روز 750 گرم طعام نیز بابت کفاره تأخیر بر شما واجب است و بعد از پرداخت این کفاره اگر باز هم تأخیر انداختید دیگر کفاره ندارد V} (ترجمه اجوبه الاستفتاآت، ص 279، مسأله 818 و ص 273، مسأله 803).{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روزه)