پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر ما در ماه رمضان و در حال روزه در خواب محتلم و جنب شده باشیم آیا روزه ما باطل می شود. همچنین آیا برای غسل جنابت باید صبر کنیم که اذان مغرب بشود و بعد از آن غسل کنیم یا اینکه قبل از اذان مغرب هم می شود غسل کرد؟

1 پاسخ 1

T}همه مراجع:{T روزه صحیح است و لازم نیست فورى غسل کنید ؛ ولى براى نماز باید غسل کنید.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1632.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اگر روزه باشیم میشود غسل کرد) (غسل)