پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر ما در ماه رمضان و در حال روزه جنب از حرام شده باشیم ( مثلا از راه استمنا ) آیا برای غسل جنابت باید صبر کنیم که اذان مغرب بشود و بعد از آن غسل کنیم یا قبل از اذان مغرب هم می شود غسل جنابت کرد .

1 پاسخ 1

لازم نیست فورى غسل کنید ؛ ولى براى نماز باید غسل کنید.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1632.{V آنچه لازم است بدانید اینست که با این کار روزه شما باطل می شودوT}همه مراجع (به جز آیات عظام خامنه‏اى، سیستانى و صافى):{T علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب، باید «کفاره جمع» (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1665؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 1662؛ آیت‏الله وحید،توضیح‏المسائل، م 1673.{V
T}آیت‏الله صافى:{T علاوه بر قضا، باید کفاره جمع (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1665.{V
T}آیات عظام سیستانى و خامنه‏اى:{T علاوه بر قضا، کفاره دارد و بنابر احتیاط مستحب کفاره جمع (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.V}همان، م 1665؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 785.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روزه جنب) (جنب از حرام) (غسل)