پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

در چه صورت غسل جنابت بر زن واجب می شود؟ چگونه می توان تشخیص داد منی از زن خارج شده و آیا این درست است که تنها غسل هنگامی بر زن واجب می شود که آلت مرد وارد شود؟ آیا باید حتما دخول انجام شود و آبی که از خانوم ها می آید در هنگام فکر کردن به یک مسأله شهوت انگیز یا شوخی های زناشویی چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1


سوال کننده محترم در مورد نزدیکی زن وشوهرT}همه مراجع:{T هرگاه به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود؛ گر چه منى بیرون نیاید، هر دو جنب مى‏شوند وباید غسل به جا آورند.V}توضیح المسائل مراجع، م 349؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 355؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 350؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، س 170.{V
T}همه مراجع:{Tاما در صورتى که نزدیکى انجام نگیرد و یا منى از آنان خارج نشود، غسل واجب نمى‏شودوجنابت حاصل نمی شود.V}توضیح المسائل مراجع، م 345؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 351؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 346؛ دفتر آیت الله خامنه‏اى.{V
اما در موردترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى و ملاعبه با شوهر خارج مى‏شود پاک است و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است و به طور کلی تا انسان یقین نداشته باشد آنچه از او خارج شده منی بوده غسل جنابت واجب نمی شود.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (زنان چگونه جنب می شوند) (زن چگونه جنب می شود) (چگونه غسل جنابت واجب می شود) (جنابت زن) (آیا غسل جنابت بر زن واجب است؟) (غسل جنابت چگونه واجب میشود) (زن چگونه جنب میشود) (ابی که از زن خارج می شود مردار است) (غسل جنابت چگونه واجب می شود) (موارد غسل جنابت برای زنان) (غسل جنابت خانم ها) (منی) (زن چگونه جنب می شود؟) (چگونه زن جنب میشود) (غسل جنابت)