پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا زن باید قبل از خواندن صیغه مهریه اش را معین کند یا بعد از خواندن صیغه و محرم شدن هم می تواند مقدار مهریه اش را مشخص کند؟

1 پاسخ 1

باید قبل از خواندن صیغه مقدار مهریه ومدت زمان عقد را مشخص کنند وبه توافق برسند سپس عقد را جاری کنند

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مهریه در صیغه)