پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تنگ کرم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تنگ کرم 731226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تنگ کرم باید ابتدا 0731226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تنگ کرم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0731226123456 را وارد نمایید. شهرستان تنگ کرم از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تنگ کرم)