پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من می خواهم بدانم اگر کسی 3 سال شوهرش ترکش کرده باشد و خبری از وی نباشد زن می تواند با کسی رابطه داشته باشد؟

1 پاسخ 1

تا زمانی که زن در عقد شوهرش باشد، همسر شرعی و قانونی او محسوب می شود هرچند تماس جنسی با هم نداشته باشند در این صورت نمی تواند با کس دیگری ازدواج کند بله می تواند آن را بادادگاه مطرح کند تا تکلیف را روشن نماید بنابراین زن شوهردار هر چند هیچ رابطه جنسی هم با شوهرش نداشته باشند حق ندارد با دوست پسرش ارتباط داشته باشد و صیغه کردن هم جایز نیست چون این زن شوهر دارد و حرام است با مرد دیگری ازدواج کند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رابطه زن شوهردار)