پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر شخص روزه دار به صحنه شهوت انگیز یا به زن نامحرم نگاه کند مدتی بعد مایعی خارج شود نماز و روزه چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

105402 / 1مایعی که بعد از تحریک جنسی (مثلا نگاه به یک صحنه تحریک کننده) از آلت تناسلی خارج می گردد چه حکمی دارد و فرد برای انجام فرایض دینی باید غسل کند و نجس است؟
دانشجوی محترم درموردحکم مایعی که از شما خارج می شود می توان اینگونه بیان گفت :
رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى مختصر جنسى مانند دیدن برخی صحنه های محرک فیلم ها خارج مى‏شود و به آن اصطلاحا مذی می گویند, پاک است . و وضو و غسل را باطل نمی کند و نیاز به غسل هم ندارد. , و نماز و روزه صحیح است در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است. آبهایی که از انسان خارج می شود پنج قسم است. 1- بول: 2-منى: آبى است که در اوج شهوت (ارگاسم) خارج می شود و به دنبال آن بدن سست می شود و انسان لذت می برد و غسل واجب می شود. 3- مذى: آبى است که نوعا هنگام تحریک مختصر جنسى و بعد از آن خارج مى‏شود. 4- وذى: آبى است که بعد از خروج منى خارج مى‏شود. 5- ودى: آب سفید رنگی است که بعد از بول کردن خارج مى‏گردد . ولی نگاه به فیلم‏هاى مبتذل و شهوت برانگیز، حرام است؛ خواه در ماه رمضان باشد یا غیر آن

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهوت دار) (صحنه های محرک) (شهوت در روزه) (شهوت) (تحریک زن روزه دار) (روزه) (ارضا)