پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر گاهی اوقات هنگام ادرار ماده ای شبیه منی بیرون آید حکم چیست؟

1 پاسخ 1

پاک است
توضیح :

درمورد سوال شما ابتدا به تعریفی از مذی، وذی و ودی می پردازیم( به خروج ماده بعد از ادرار ودی می گویند و پاک است):
T}همه مراجع:{T «مذى» به آبى گویند که گاه بعد از ملاعبه و بازى کردن با همسر بیرون مى‏آید. «وذى» به آبى گویند که گاه بعد از منى بیرون مى‏آید. «ودى» به آبى گویند که گاه بعد از بول بیرون مى‏آید و کمى سفید و چسبنده است. همه این آب‏ها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است.V}توضیح المسائل مراجع، م 73 و 348؛ العروه الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 2 و 3؛ آیت‏الله نورى، توضیح المسائل، م 349 و 73؛ آیت‏الله وحید، توضیح المسائل، م 74 و 354 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V T}تبصره.{T فایده استبرا از بول این است که اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمى‏کند؛ اما اگر استبرا نکرده، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید. فایده استبرا از منى این است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است یا یکى از آب‏هاى پاک، غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل کند.


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماده ای در ادرار) (حکم رطوبت مشکوک قبل از ادرار) (حکم ماده ای که قبل از منی) (ماده ای در ادرار ) (استبرا) (منی) () (منی همراه ادرار) (ماده ای درادرار) (ایا خروج بی اختیار منی حکم استمنا را دارد)