پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر جنب شویم ولی منی بیرون نیاید حکم چیست؟

1 پاسخ 1

500027 / 187آیا خودارضایى در صورتى که به حد خروج منى نرسد، باز هم حرام است؟

T} در مورد سوال شما اگر منظور خود ارضای باشداز نظرهمه مراجع (به جز آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید):{T آرى، حرام است؛ ولى غسل بر او واجب نمى‏شود.V}آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 2، س 1330 ؛ آیت الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 984 ؛ آیت الله تبریزى، استفتاءات س 211 ؛ دفتر آیات عظام بهجت، مکارم، امام خمینى، نورى و خامنه‏اى.{V T}آیات عظام تبریزى، سیستانى و وحید:{T بنا بر احتیاط واجب حرام است؛ ولى غسل بر او واجب نمى‏شود.V}آیت الله تبریزى، استفتاءات، س 83 و دفتر آیت الله سیستانى و آیت الله وحید.{V

500027 / 188آیا بر کسى که خودارضایى مى‏کند (ولى نمى‏گذارد منى خارج شود) غسل واجب است؟

T} امااگر منظور شما جنب شدن در خواب باشد به نحوی که منی از شما خارج نشوداز نظرهمه مراجع:{T خیر، تا از او منى خارج نشود، غسل واجب نیست.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 352؛ آیت الله وحید، توضیح‏المسائل، م 358؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 353؛ آیت الله خامنه‏اى، اجوبه، احکام غسل جنابت.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (منی) (منی بیرون نیاید) (اگر منی بیرون نیاید) (جنب) (حکم چیست) (جنب در خواب) (ایا خروج بی اختیار منی حکم استمنا را دارد) (جنب چیست) (جنب چیست؟)