پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاسخن فسا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاسخن فسا 732644 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاسخن فسا باید ابتدا 0732644 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاسخن فسا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0732644123456 را وارد نمایید. شهرستان پاسخن فسا از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره فسا)