پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من روزه ام را با استمنا باطل کردم می خواستم بدونم کفاره اش چقدره؟

1 پاسخ 1


T}همه مراجع (به جز آیات عظام خامنه‏اى، سیستانى و صافى):{T علاوه بر قضا، بنابر احتیاط واجب، باید «کفاره جمع» (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1665؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 1662؛ آیت‏الله وحید،توضیح‏المسائل، م 1673.{V T}آیت‏الله صافى:{T علاوه بر قضا، باید کفاره جمع (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 1665.{V T}آیات عظام سیستانى و خامنه‏اى:{T علاوه بر قضا، کفاره دارد و بنابر احتیاط مستحب کفاره جمع (60 روز روزه و اطعام 60 فقیر) بپردازد.V}همان، م 1665؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 785.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کفاره روزه چقدره) (کفاره روزه استمنا) (روزه استمنا) (روزه و استمنا) (کفاره چقدره) (استمنا و روزه) (کفاره روزه چقدره؟) (کفاره جمع استمنا) (کفاره روزه)