پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من قبلا همان مرجع پدر و مادرم را به عنوان مرجع انتخاب کرده بودم بعد از کمی مطالعه فهمیدم که باید دید مرجع اعلم است و یا نه. همینطور اگر به خیلی از مراجع میل بزنی و یا در استفتائات آنها نگاه کنی همه خوشان را به عنوان اعلم انتخاب می کنند و من با بررسی چند مرجع را به عنوان مرجع خودم انتخاب کردم و به نظر هر کدام که بخواهم عمل می کنم آیا کار من درست است است یا خیر؟

1 پاسخ 1

سوال کننده محترم عمل شما اگر تبعیض در اجتهاد باشدT}ازنظرهمه مراجع (به جز وحید):{T تبعیض در تقلید، در صورت تساوى دو یا چند مجتهد، جایز است؛ براى مثال مى‏توان در مسائل نماز و روزه، از مجتهدى و در خمس از مجتهد دیگر و در ازدواج از شخص سومى تقلید کرد. اما در مسائلى که به هم مربوط است - چنانچه اخذ به فتواى آنان باعث بطلان عمل ویا مخالفت قطعى شود - تبعیض جایز نیست.V}نورى، استفتاءات، ج 2، س 11 و ج 1، س 4؛ امام، استفتاءات، ج 1، س 8 و 9؛ مکارم، استفتاءات، ج 2، س 11؛ تبریزى، استفتاءات، س 42؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 11 و 12؛ صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 13 و 14، خامنه‏اى، اجوبهالاستفتاءات، س 18؛ بهجت، وسیله النجاه، ج 1، م 4 و توضیح المسائل، م 5؛ سیستانى، تعلیقات على العروه، م 13 و 33. {Vمانند این که در احکام نجاست بدن و لباس به فتواى مجتهدى عمل کنید و در احکام لباس نمازگزار به فتواى دیگر عمل کنید. T}اما ازنظرآیت الله وحید:{T تبعیض در تقلید جایز نیست و در صورت تساوى دو یا چند مجتهد، باید به فتواى کسى عمل کنید که نظرش مطابق با احتیاط است و در غیر این صورت بین آن دو جمع نمایید (مثل اینکه یکى به شکسته شدن نماز و دیگرى به تمام فتوا داده است). اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، مى‏توانید از یکى از آنان تقلید کنید.V}توضیح المسائل، م 4.{V T}تبصره 1.{T حکم بالا در تبعیض ابتدایى است؛ یعنى، جایگاه این اختیارى که براى مقلّد منظور شده، به پیش از عمل باز مى‏گردد و اگر بخواهد بعد از عمل، به فتواى مجتهد دیگر رفتار نماید؛ در این صورت حکم رجوع را پیدا مى‏کند. T}تبصره 2.{T طبق فتواى آیت الله بهجت و آیت الله سیستانى در صورتى تبعیض در تقلید جایز است که مجتهدان در تقوا و ورع نیز مساوى باشند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()