پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

می خواستم ببینم عقد موقت با دختری که قبلا زنا کرده باشه حکمش چیه؟ اگه حلاله آیا نیاز به اجازه پدر اون دختر هست یا نه؟ لطفا متن صیغه موقت رو هم بگین.

1 پاسخ 1

ازدواج موقت از نظر شیعه جایز است. تنها در صورتی که دختر باکره باشد واجب است از پدر خود اجازه بگیرد. دیدگاه مراجع در مورد اجازه پدر: آیا در ازدواج با دختر باکره, اجازه پدر یا جد پدری واجب است و اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقدشان باطل است.؟ T}آیات عظام امام خمینى و آیت الله سیستانى و آیت الله نوری و أیت الله تبریزى: {Tآری, باید با اجازه پدر یا جد پدرى دختر باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.V}آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 70؛ امام، استفتاءات، ج 3، اولیاء العقد، س4 و 27؛ دفتر: آیت الله نوری. آیت الله تبریزی, استفتائات ص 1547 و 1512 و 1556.{V T}آیات عظام خامنه‏اى، صافى, مکارم و وحید:{T بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است.V}آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 798 ؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438؛ آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م 2، آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1237؛ دفتر آیت‏الله صافى.{V T}آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی:{T از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد, ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند, عقد باطل نیست. V}(آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل، م 1891؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1438){V
صیغه کردن زنان بدکاره چه حکمى دارد؟
T}آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى:{T ازدواج موقت با او کراهت شدید دارد و اگر با او ازدواج کرد، واجب است او را از کار زشتش باز دارد.V}امام، تحریرالوسیله، ج 2، النکاح المنقطع، م 18؛ آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 164 ؛ آیت‏الله صافى، هدایهالعباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 18.{V
T}آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم، نورى و وحید:{T بنا بر احتیاط واجب پیش از توبه او، جایز نیست.V}آیت‏الله نورى و آیت‏الله فاضل، تعلیقات على العروه، ج 2، النکاح، فصل 4 م 17 ؛ آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 261 ؛ آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1303؛ آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 927 و آیت‏الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1303.{V
T}کیفیت صیغه عقد موقت به شرح ذیل است:{T پس از تعیین مهر و مدت عقد، نخست زن بگوید: «H}زَوَّجْتُکَ نَفْسى‏ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ{H» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگوید: «H}قَبِلْتُ التَّزْویجَ{H»؛V}توضیح‏المسائل مراجع، م 2368 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V
توجه : ازدواج با دختری که زنا کرده نیاز به اجازه پدرش نیست

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حکم دختری که قبلا زنا کرده چیست؟) (صیغه موقت) () (کیفیت عقد موقت)