پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت اندونزی چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور اندونزی (Indonesia) طبق آمار 1919445 کیلومتر مربع وسعت دارد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت اندونزی) ()