پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگر مردی با زنی به صورت موقت ازدواج نمایید و بعد از مدت کوتاهی متوجه شود زن زناکار است تکلیف این مرد چیست؟

1 پاسخ 1

گناهی نکرده است

صیغه کردن زنان بدکاره چه حکمى دارد؟
T}آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى و صافى:{T ازدواج موقت با او کراهت شدید دارد و اگر با او ازدواج کرد، واجب است او را از کار زشتش باز دارد.V}امام، تحریرالوسیله، ج 2، النکاح المنقطع، م 18؛ آیت‏الله خامنه‏اى، استفتاء، س 164 ؛ آیت‏الله صافى، هدایهالعباد، ج 2، النکاح المنقطع، م 18.{V
T}آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم، نورى و وحید:{T بنا بر احتیاط واجب پیش از توبه او، جایز نیست.V}آیت‏الله نورى و آیت‏الله فاضل، تعلیقات على العروه، ج 2، النکاح، فصل 4 م 17 ؛ آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، النکاح، م 261 ؛ آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1303؛ آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج 2، س 927 و آیت‏الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1303.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()